Classes de reforç per a Infants i adolescents a l’acadèmia Actualitza’t de Granollers

Classes de reforç escolar a Granollers

Objectiu:
Les classes de reforç escolar per a alumnes de primària Tenen 2 Objectius principals, el primer és aconseguir que l’alumne entengui les matèries que està treballant a l’escola, es posi al dia amb els deures i adquireixi confiança.

El segon és ensenyar a l’alumne tècniques i hàbits d’estudi perque sigui capaç de superar les adversitats i pugui resoldre futurs problemes de diferents assignatures i materies.

Matemàtiques i resolució de problemes, Llengua Castellana i Literatura, Català, Anglès, Ciències Socials i Ciències de la Naturalesa.

Format de les classes de Reforç:

Les classes de reforç de primària poden ser des de particulars fins a un màxim de 3 o 4 alumnes. En els nostres grups sempre es treballa amb alumnes del mateix curs escolar per així garantir la qualitat de la formació. Les classes de repàs són impartides per un professor /Psicopedagog. Aquest, abans de començar les classes té una entrevista amb l’alumne i els pares per conèixer a fons quins són els seus hàbits d’estudi, les seves capacitats i quins són els punts febles a millorar.
Les sessions poden variar d’1 a 2 hores setmanals com a màxim.

Classes de Reforç d’ESO

Objectiu:
Les classes de reforç per a alumnes d’ESO estan orientades perque l’alumne adquireixi o millori els seus hàbits d’estudi. En aquestes classes sempre s’imparteix una part de tècniques d’estudi i una altra de reforç. L’objectiu és que l’alumne guanyi confiança en si mateix i que cada vegada li costi menys enfrontar-se als seus deures i estudis diaris.

Assignatures o matèries

Biografia i Geologia, Geografia i Història, Llengua Castellana i Literatura, Matemàtiques, Anglès, Català, Tecnologia, Física i Química.

Format de les classes de reforç d’ESO:

Les classes de reforç de primària poden ser particulars i fins a un màxim de 3 o 4 alumnes. En els nostres grups sempre es treballa amb alumnes del mateix curs escolar per així garantir la qualitat de la formació. Les classes són impartides per un professor/a Psicopedagog. Aquest, abans de començar les classes té una entrevista amb l’alumne i els pares per conèixer a fons quins són els seus hàbits d’estudi, les seves capacitats i quins són els punts febles a millorar. Un cop realitzada aquesta entrevista es concerta amb els pares unes sessions i un grup.
Les sessions poden variar d’1 a 2 hores setmanals com a màxim.

Reforç de Batxillerat a Actualitza’t Granollers

Objectiu
Les classes de reforç de Batxillerat ajuden als alumnes a entendre i millorar els seus coneixements i aptituds en les matèries que més els hi costen. L’objectiu principal és que l’alumne aprovi aquesta assignatura i que a més estigui familiaritzat amb les diferents metodologies d’exàmens per superar les proves de la Selectivitat.

Assignatures o matèries
Economia, Matemàtiques, Física i Química, Anglès, Castellà, Català i Socials.

Format de les classes de reforç de Batxillerat:

Les classes de reforç de Batxillerat poden per particulars fins a un màxim de 3 o 4 alumnes. En qualsevol cas sempre han de ser d’una matèria i del mateix nivell. El professor/a tindrà una entrevista amb l’alumne i fixaran els objectius a aconseguir i els terminis. Un cop això, s’establiran els horaris.
Les sessions aniran d’1,5 a 3 hores setmanals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Formulari

Nom(requerit)

e-mail(requerit)

teléfon(opcional)

Missatge

Marca la casella per acceptar la política de responsabilitat i poder rebre informació


Política de privacitat i Condicions d'ús